ศธ.ขอใช้งบฯพันล้านปั้น 182 โรงเรียนดีประจำตำบล ทั่วประเทศ
วัน พฤหัสบดี 02 ก.ย. 10@ 04:19:21 ICT
หัวข้อ: PHP-Nuke          นายรังสรรค์ มณีเล็ก ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เปิดเผยเมื่อวันที่ 7 เมษายน ความคืบหน้าการคัดเลือกโรงเรียนในสังกัด สพฐ.ทั่วประเทศ เพื่อเข้าร่วมโครงการโรงเรียนดีประจำตำบล ตามนโยบายนายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ว่า สพฐ.ได้คัดเลือกโรงเรียนเสร็จเรียบร้อยแล้ว มีทั้งหมด 182 โรงเรียน แต่มี 7 โรงเรียน ที่ต้องคัดเลือกใหม่ เนื่องจากรายชื่อซ้ำกับโรงเรียนในโครงการโรงเรียนในฝัน สำหรับขั้นตอนหลังจากนี้ สพฐ.จะเร่งทำรายละเอียดเสนอขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี (ครม.)ในการขอเปลี่ยนแปลงการใช้งบประมาณจากโครงการศูนย์พัฒนาครู 1,117 ล้านบาท ที่ได้รับจัดสรรจากแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ระยะที่ 2 หรือเอสพี 2 โดยต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 เมษายน ตามกรอบเวลาที่ ครม.กำหนด นอกจากนี้ จะขอความเห็นชอบงบฯของ ศธ. ที่สำนักงบประมาณยังไม่อนุมัติอีกจำนวน 222 ล้านบาท มาใช้ในโครงการนี้ด้วย อย่างไรก็ตาม ต้องรอว่า ครม.จะอนุมัติงบฯให้ได้จำนวนเท่าไหร่
              นายรังสรรค์กล่าวต่อว่า สำหรับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 182 แห่ง จะจัดสรรงบฯให้ดำเนินการก่อสร้างและพัฒนา ซึ่งจะให้แต่ละโรงเรียนจัดทำแผนพัฒนาเสนอมายัง สพฐ.พิจารณา อย่างไรก็ตาม งบฯที่จัดสรรให้ส่วนใหญ่จะใช้ในการจัดหาปัจจัยพื้นฐาน สื่อวัสดุอุปกรณ์ และจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ เช่น อาคารเรียนที่สะอาด เครื่องคอมพิวเตอร์ 1 เครื่องต่อนักเรียน 1 คน ห้องสมุด 3 ดี สระว่ายน้ำ หรือศูนย์กีฬา อุปกรณ์ดนตรี และศูนย์การเรียนรู้ด้านอาชีพ นอกจากนี้ จะจัดสรรครูและผู้บริหารมาอยู่ในโรงเรียนดีประจำตำบลด้วย โดยเน้นผู้บริหารที่มีความมุ่งมั่นและมีศักยภาพสูง และที่สำคัญจะต้องมีครูที่จบสาขาวิชาตรงกับกลุ่มสาระการเรียนรู้หลักทุกวิชาด้วย ทั้งนี้ สำหรับในปี 2554 จะมีการคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการนี้อีก โดยจะไม่ซ้ำกับปีนี้ ซึ่งได้ของบฯดำเนินการไว้ 1,274 ล้านบาท และตามแผนโครงการจะดำเนินการคัดเลือกโรงเรียนดีประจำตำบลเช่นนี้เพื่อให้ครบ 7,000 แห่งทั่วประเทศ

"ภายในเดือนเมษายนนี้ สพฐ.จะเชิญผู้อำนวยการโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกทั้ง 182 แห่งดังกล่าว มาประชุมชี้แจงพร้อมเสนอแผนการบริหารจัดการโรงเรียนดีประจำตำบล เพื่อพิจารณาจัดสรรงบฯให้ต่อไป " นายรังสรรค์กล่าว

สำหรับรายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนดีประจำตำบลในขณะนี้ ประกอบด้วย จ.กระบี่ ร.ร.บ้านพรุดินนา จ.กาญจนบุรี ร.ร.หนองขาวโกวิทพิทยาคม ร.ร.บ้านห้วยเสือ ร.ร.นิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ ร.ร.อนุบาลหนองปรือ จ.กาฬสินธุ์ ร.ร.ปอแดงวิทยา ร.ร.นาขามวิทยา ร.ร.ชุมชนหนองสอวิทยาคาร จ.กำแพงเพชร ร.ร.บ้านลาด ร.ร.อนุบาลคลองลาน จ.ขอนแก่น ร.ร.บ้านเฟี้ยฟานโนนสวรรค์ ร.ร.บ้านหนองแขมอีโล ร.ร.บ้านใหม่โสกส้มกบ ร.ร.สาวะถีพิทยาสรรพ์ จ.จันทบุรี ร.ร.บ้านปั้นหม้อ ร.ร.อนุบาลบ้านหนองคล้า จ.ฉะเชิงเทรา ร.ร.ปากคลองบางขนาก ร.ร.วัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) จ.ชลบุรี ร.ร.วัดสุวรรณารัญญิกาวาส ร.ร.บ้านป่ายุบ ร.ร.วัดมโนรม จ.ชัยนาท ร.ร.ชุมชนวัดดักคะนน จ.ชัยภูมิ ร.ร.แหลมทองผดุงวิทย์ ร.ร.อนุบาลเทพสถิต ร.ร.บ้านภูดิน (มิตรผลอุปถัมภ์) จ.ชุมพร ร.ร.บ้านเนินทอง ร.ร.บ้านไทยพัฒนา จ.เชียงราย ร.ร.สันทราย (พรหมณีวิทยา) ร.ร.บ้านดู่ (สหราษฎร์พัฒนาการ) ร.ร.เวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ร.ร.แม่เจดีย์วิทยาคม จ.เชียงใหม่ ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง) ร.ร.บ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ) ร.ร.ชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4 ร.ร.วัดแม่แก้ดน้อย ร.ร.บ้านแม่โป่ง ร.ร.บ้านเชี่ยงดาว

จ.ตรัง ร.ร.บ้านต้นปรง จ.ตราด ร.ร.บ้านคลองประทุน จ.ตาก ร.ร.แม่จะเราวิทยาคม จ.นครนายก ร.ร.อนุบาลองครักษ์ (ผดุงองครักษ์ประชา) จ.นครปฐม ร.ร.วัดบางหลวง ร.ร.วัดหุบรัก จ.นครพนม ร.ร.บ้านผึ้งวิทยาคม ร.ร.บ้านแพงวิทยา จ.นครราชสีมา ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 82 (โคกตองเจริญ) ร.ร.บ้านพลจลก ร.ร.โนนไทย ร.ร.บ้านดอนกลาง ร.ร.บ้านท่าช้าง ร.ร.บ้านหนองบุนนาก ร.ร.ชุมชนบ้านเสิงสาง จ.นครศรีธรรมราช ร.ร.บ้านปากเชียร ร.ร.บ้านสองแพรกมิตรภาพที่ 92 ร.ร.บ้านสำนักใหม่ ร.ร.บ้านนาเส จ.นครสวรรค์ ร.ร.พยุหะศึกษาคาร ร.ร.บ้านหนองไผ่ ร.ร.วัดหนองตางู จ.นนทบุรี ร.ร.วัดไทรใหญ่ ร.ร.ประชาอุปถัมภ์ จ.นราธิวาส ร.ร.บ้านบูเกะบากง ร.ร.บ้านสาเมะ จ.น่าน ร.ร.บ้านนาวงศ์ ร.ร.ยาบหัวนาวิทยา จ.บุรีรัมย์ ร.ร.รวมมิตรวิทยา ร.ร.บ้านหนองโบสถ์ ร.ร.บ้านหนองใหญ่ ร.ร.โนนเจริญพิทยาคม จ.ปทุมธานี ร.ร.วัดนาวง ร.ร.ชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร จ.ประจวบคีรีขันธ์ ร.ร.หาดสนุกราษฎร์บำรุง ร.ร.บ้านหนองตาเย็น

จ.ปราจีนบุรี ร.ร.วัดระเบาะไผ่ ร.ร.บ้านเขาไม้แก้ว จ.ปัตตานี ร.ร.บ้านโต๊ะตีเต ร.ร.ชุมชนบ้านละหารมิตรภาพ ร.ร.บ้านควนลังงา จ.พระนครศรีอยุธยา ร.ร.วัดลาดบัวหลวง ร.ร.นครหลวง จ.พะเยา ร.ร.บ้านจำไก่ ร.ร.ปงรัชดาภิเษก จ.พังงา ร.ร.บ้านคอกช้าง จ.พัทลุง ร.ร.อนุบาลควนขนุน ร.ร.บ้านแม่ขรี (สวิงประชาสรรค์) จ.พิจิตร ร.ร.วัดเขารวก ร.ร.บ้านหนองสะแก จ.พิษณุโลก ร.ร.วัดบ้านดง ร.ร.ชุมชนวัดย่านขาด ร.ร.บ้านเขาสมอแคลงริ้ว จ.เพชรบุรี ร.ร.วัดไทรทอง ร.ร.วัดวังไคร้ จ.เพชรบูรณ์ ร.ร.บ้านดงขวาง ร.ร.บ้านยาวี-ห้วยโป่ง ร.ร.ชุมชนบ้านพุเตย จ.แพร่ ร.ร.ชุมชนบ้านแม่ป้าก ร.ร.บ้านเทพ จ.ภูเก็ต ร.ร.ถลางพระนางสร้าง จ.มหาสารคาม ร.ร.บ้านขามเรียน ร.ร.บ้านโพน ร.ร.บ้านบรบือ จ.มุกดาหาร ร.ร.ร่มเกล้า จ.แม่ฮ่องสอน ร.ร.บ้านห้วยผา ร.ร.บ้านห้วยสิงห์ จ.ยโสธร ร.ร.บ้านทุ่งแต้ ร.ร.บ้านโนนยาง จ.ยะลา ร.ร.บ้านพร่อน ร.ร.บ้านด่านสันติราษฎร์ จ.ร้อยเอ็ด ร.ร.บ้านหินกอง ร.ร.ธงธานี ร.ร.อนุบาลเมืองเสลภูมิ

จ.ระนอง ร.ร.บ้านรังแตน จ.ระยอง ร.ร.นิคมสร้างตนเอง ร.ร.ห้วยยางศึกษา จ.ราชบุรี ร.ร.อนุบาลดำเนินสะดวก ร.ร.มหาราช 7 จ.ลพบุรี ร.ร.บ้านบัวชุม ร.ร.บ้านโคกตูม จ.ลำปาง ร.ร.แม่ก๋งวิทยา ร.ร.แจ้ซ้อนวิทยา ร.ร.ล้อมแรดวิทยา จ.ลำพูน ร.ร.บ้านแม่เทย ร.ร.วชิรป่าซาง จ.เลย ร.ร.บ้านโคกขมิ้น ร.ร.บ้านกกดู่ ร.ร.บ้านทับกี่ จ.ศรีสะเกษ ร.ร.บ้านตาสุด ร.ร.บ้านสังเม็ก ร.ร.บ้านหนองแวง ร.ร.บ้านส้มป่อย (ส้มป่อยวิทยาเสริม) จ.สกลนคร ร.ร.หนองหลวงวิทยานุกูล ร.ร.บ้านดงหม้อทอง ร.ร.ดงมะไฟวิทยา จ.สงขลา ร.ร.วัดหูแร่ ร.ร.ในเมือง จ.สตูล ร.ร.นิคมพัฒนาภาคใต้ 3 จ.สมุทรปราการ ร.ร.วัดนิยมยาตรา ร.ร.มหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ จ.สมุทรสงคราม ร.ร.วัดเทพประสิทธิคณาวาส จ.สมุทรสาคร ร.ร.วัดท่าเสา จ.สระแก้ว ร.ร.บ้านพระเพลิง ร.ร.อนุบาลศรีวัฒนาวิทยา จ.สระบุรี ร.ร.ซับน้อยเหนือวิทยาคม จ.สิงห์บุรี ร.ร.ชุมชนวัดกลางท่าข้าม จ.สุโขทัย ร.ร.บ้านผาเวียง ร.ร.บ้านเมืองเก่า "ศรีอินทราทิตย์" จ.สุพรรณบุรี ร.ร.สระยายโสมวิทยา ร.ร.อนุบาลด่านช้าง ร.ร.บ้านท่าเสด็จ

จ.สุราษฎร์ธานี ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 ร.ร.วัดพุมเรียง ร.ร.นิคมสร้างตนเอง จ.สุรินทร์ ร.ร.บ้านยางเตี้ย ร.ร.เจริญราษฎร์วิทยา ร.ร.เมืองบัววิทยา จ.หนองคาย ร.ร.ฝางพิทยาคม ร.ร.บ้านแบง ร.ร.บ้านหนองผักแว่น จ.หนองบัวลำภู ร.ร.บ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา ร.ร.บ้านขามพิทยาคม จ.อ่างทอง ร.ร.วัดม่วงคัน จ.อำนาจเจริญ ร.ร.นาผือโคกกอก จ.อุดรธานี ร.ร.บ้านเหล่าดอนเงิน ร.ร.บ้านเชียงวิทยา ร.ร.ชุมชนจำปี ร.ร.บริบาลภูมิเขตต์ จ.อุตรดิตถ์ ร.ร.ชุมชนไกรลาศวิทยาคม ร.ร.ชุมชนเมืองปากฝาง จ. อุทัยธานี ร.ร.ชุมชนบ้านเมืองการุ้ง ร.ร.บ้านวังเกษตร จ.อุบลราชธานี ร.ร.บ้านโพธิ์ศรี ร.ร.บ้านนาดี ร.ร.บ้านกลาง ร.ร.บ้านปะอาว และ ร.ร.บ้านหนองผือ


http://www.tlcthai.comบทความนี้มาจาก ThaiTumbol Online
http://tumboldee.obec.go.th

URL สำหรับเรื่องนี้คือ:
http://tumboldee.obec.go.th/modules.php?name=News&file=article&sid=5