สพฐ.-อบต.ทำพัฒนาโรงเรียนดีประจำตำบล
วัน: พฤหัสบดี 02 ก.ย. 10@ 02:50:47 ICT
หัวข้อ: PHP-Nuke


คมชัดลึก :“ชินวรณ์” เร่ง สพฐ. อบต.ทำ MOU ร่วมกัน เพื่อพัฒนาโรงเรียนดีประจำตำบลให้เกิดคุณภาพ


               โรงแรมรามาการเด้นส์  วันที่ 21 เม.ย.นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กล่าวในการประชุมผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 185 เขตทั่วประเทศ กับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกว่า 100 ตำบลที่จะร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) ดำเนินโครงการร.ร.ดีประจำตำบลในปีนี้ ว่า ศธ.ได้ขอให้ทั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และองค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.)ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการโรงเรียนดีประจำตำบลที่จะเริ่มดำเนินการปีการศึกษา 2553 จำนวน 182 โรง ลงมือจัดทำ MOU ระหว่างร.ร.ที่ร่วมโครงการ กับอบต.


        โดยใน MOU นั้น จะต้องกำหนดร่วมกันว่า อบต.จะให้การสนับสนุนในเรื่องใด เช่น การให้บริการรับส่งนักเรียนจากบ้านไปโรงเรียน และโรงเรียนกลับบ้าน เพื่อให้ผู้ปกครองมีความสบายใจ หรือการร่วมมือในการใช้ทรัพยากรร่วมกัน เป็นต้น ที่สำคัญคือจะต้องสร้างความเข้าใจกับประชาชนในเรื่องการนำโรงเรียนขนาดเล็กมารวมกันด้วย เพราะตามแผนปฏิรูปการศึกษารอบ 2 นั้น จะส่งเสริมให้มีการยุบรวมโรงเรียนเมื่อมีโรงเรียนดีประจำท้องถิ่นเกิดขึ้น

         นอกจากร.ร.ดีประจำตำบล จะมีความเปลี่ยนแปลงด้านกายภาพให้เห็นชัดในปีนี้แล้ว ศธ.ยังจะจัดให้มีการพัฒนาผู้เรียนอย่างเข้มข้นด้วย และขณะนี้กำลังให้สพฐ.พิจารณาอยู่ว่าจะต้องใช้งบที่ตั้งไว้ในโครงการในสัดส่วนเท่าใดเพื่อพัฒนาวิชาการ ความรู้ของผู้เรียนแบบเข้มข้น และอีกทางหนึ่งก็จะมีการทำแผนจัดสรรบุคลากรครู ผู้บริหารที่ดีมาสนับสนุนร.ร.ที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ทั้งนี้ขอมอบหมายให้สพฐ.จัดการทำแผนพัฒนา แผนปฏิบัติการ แผนการจัดสรรบุคลากร ไม่ว่าจะเป็นการสรรหา บรรจุ แต่งตั้งครูวิชาเอกในกลุ่มสาระวิชาหลักๆอย่างน้อย 5 กลุ่มสาระให้เข้ามาทำการสอนในร.ร.ดีประจำตำบลแบบตรงตามสาขาที่ครูจบการศึกษามา ที่สำคัญให้สพฐ.ออกแบบระบบเสริมสร้างขวัญกำลังใจสำหรับครู ผู้บริหารร.ร.ดีประจำตำบลเพิ่มขึ้นมาด้วย

          นายชินวรณ์ กล่าวว่า ร.ร.ดีประจำตำบลแต่ละแห่งจะมีการทำความร่วมมือกับกลุ่มร.ร.ดีเด่นดังระดับมาตรฐานสากลของสพฐ.ด้วย เป็นความร่วมมือแบบร.ร.พี่ร.ร.น้องในการพัฒนาวิชาการ และเขตพื้นที่จะประสานสถาบันอุดมศึกษาที่มีคณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ในพื้นที่มาช่วยเหลือด้านวิชาการแก่ร.ร.ด้วยอีกทางหนึ่ง ล่าสุดตนได้หารือกับรมว.กระทรวงการต่างประเทศที่เพิ่งกลับจากการประชุมนิวเคลียร์ที่สหรัฐ รมว.ต่างประเทศแจ้งว่าทางสหรัฐมีความประสงค์จะร่วมมือกับไทยจัดโครงการแลกเปลี่ยนนำครูของสหรัฐมาส่งเสริมการเรียนการสอนในไทย

           เนื่องจากขณะนี้ครูในสหรัฐประสบปัญหาว่างงานจำนวนมากจากผลของจำนวนประชากรในประเทศที่ลดลง และสถานศึกษามีการนำเทคโนโลยีด้านต่างๆมาใช้สอนแทนครูมากขึ้น ขณะนี้ทางสหรัฐกำลังจะลงนามความร่วมมือจัดส่งครูที่ว่างงานในประเทศของเขามาปฏิบัติการสอนในร.ร.สังกัดกทม. และตนสนใจจะได้ครูเหล่านี้มาไว้สอนในร.ร.ดีประจำตำบลด้วยโดยเฉพาะในด้านภาษาอังกฤษ และถ้าเป็นครูที่คุณวุฒิสูงๆก็จะจัดให้ไปสอนตามสถาบันราชภัฏ

          “ในส่วนโครงการเรียนฟรี เรียนดี 15 ปีอย่างมีคุณภาพนั้น ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ ซึ่งก็เดินหน้าไปแล้วแต่ระหว่างนี้ก็ได้รับร้องเรียนมาจากผู้ปกครองผ่านทางกระทรวงว่า มีโรงเรียนเรียกเก็บเงินจึงสงสัยว่าในเมื่อเรียนฟรีแล้วมาเก็บเงินได้อย่างไร ซึ่งตรงนี้ผมได้กำชับไปยัง ผอ.สพท.ให้ร่วมกันดูแลและขับเคลื่อนนโยบายไปสู่คุณภาพ ในส่วนของโรงเรียนจะได้ไปตรวจสอบอีกครั้งว่าเป็นการเรียกเก็บโดยถูกต้องตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ หรือไม่หรือถ้าเป็นการเรียกเก็บเงินเพือ่รับเด็กก็ถือว่ามีความผิด”นายชินวรณ์ กล่าวบทความนี้มาจาก ThaiTumbol Online
http://tumboldee.obec.go.th

URL สำหรับเรื่องนี้คือ:
http://tumboldee.obec.go.th/modules.php?name=News&file=article&sid=3